Kitaplarımız

Kitaplarımız

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB)’nin Emperyalizme, Oligarşiye ve Faşizme Yönelik İddianamesi ve Gerekçeli Hükmüdür
Derleyen: Hasan ŞENSOY,
Barikat Yay., I. Baskı: Aralık 1992

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB)’nin Emperyalizme, Oligarşiye ve Faşizme Yönelik İddianamesi ve Gerekçeli HükmüdürDerleyen: Hasan ŞENSOY,
Barikat Yay., I. Baskı: Kasım 1993

12 Eylül’ün zindan karanlığında bütün devrimci tutsakların mücadele ve direnç sembolü, savaşçı ve kararlı bir umut çiçeği…
Didar Şensoy’un yaşam öyküsü ve tanıklıklar…

Derleyen: Ayşe Hülya Özzümrüt/Ümit Efe

Barikat Yayınları. İkinci Baskı: Eylül 1993


Anılar, öyküler…

HAZİRAN BAŞKALDIRIDIR

Onlar, genç yaşta olgunlaşan cılız omuzlarında güçlü bir mücadeleyi taşıyan, oloğanüstü fedekârlıklarla, devrimci inanç ve coşkuyla acılara, işkencelere direnerek, tüm acemilikleriyle, hata ve eksiklikleriyle ellerindeki bayrakları yurdun dört bir yanında dalgalandıran bir kuşağın temsilcileriydiler…

Barikat Gazete ve Yayıncılık


Sendikal Mücadelede Yeni Bir Açılım:
EMEK CEPHESİ

İşçi Sınıfı ve tüm emekçi katmanların mücadelesi için bir açılım…

 

Barikat Yayınları. Ocak 1994


İnsan Hakları kavramı ve mücadelesine devrimci bir bakış…
Bu metin Eylül 1992’de İstanbul İHD Kongresi öncesinde broşür olarak yayınlanmıştır.

 

 

Barikat Yayınları. Eylül 1992