Kürdistanın küçük parçası Rojava’nın yaktığı büyük devrim ateşi 3. yılını geride bırakıyor.

21. yüzyıl büyük devrimlerin yüzyılı olacak. Yükselen büyük halk mücadelelerinin, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin mücadelelerinin gösterdiği gibi dünyanın dört bir yanında devrim ateşleri yeniden harlanıyor, büyüyor.

Küçük Rojava’nın büyük devrim ateşinin zaferi kazanan ilk kıvılcımıdır. Emperyalistler, yerli işbirlikçileri ve onların beslemesi karanlık çete örgütlenmeleri tarafından vahşete, ortaçağ karanlığına gömülmek istenen bölgemiz Ortadoğu’da Rojava devrimi, özgürlüğün ve insanca yaşamın ışıklı pırıltısıyla tüm insanlığa umut veriyor.

2010’da özgürlük ve insanca yaşam talepleriyle ayağa kalkan Ortadoğunun Arap halklarının devrimini kontrol altına alarak boğmak isteyen emperyalistlerin ve yerli işbirlikçisi faşist devletlerin geliştirdiği çete örgütlenmeleriyle Ortadoğu’daki devrimsel çıkış halkların elinden alınmaya çalışıldı. Bölgemiz Ortadoğu Libya’dan Afganistan’a değin yeniden ve yeni çete güçleri eliyle vahşi bir gerici-faşist dalganın hükümranlığı altına alınmaya çalışılıyor. Devrimci, sosyalist, demokratik ve halkçı güçlerin sesi ve mücadeleleri boğulmaya çalışılıyor.

İşte bundan 3 yıl önce, 19 Temmuz 2012’de Kobanede yakılan devrim ateşi bütün Rojava’ya yayılarak halkların devrimci, demokratik ve halkçı güçlerinin de dimdik ayakta olduğunu, vahşi gerici-faşist dalga karşısında özgürlük ve insanca yaşam alternatifinin varolduğunu, varolacağını, yaşatılacağını gösterdi.

600 milyon insanın yaşadığı büyük Ortadoğu coğrafyasında Rojava devrimi yegane demokratik halkçı seçenek olarak ışıldamaktadır. Kadın devrimiyle, bölgedeki bütün halkları kardeşleştiren demokratik duruşuyla Rojava devrimi daha şimdiden büyük mücadelelerin, büyük kazanımların yolunu açmıştır.

Rojava devrimi bütün bu özellikleriyle sadece Rojava’da yaşayan halkların devrimi değildir. O, bütün halklara, dünya işçi sınıfına, emekçilerine, ezilenlerine mal olmuştur. Türkiye’den, İran’dan, Irak’tan ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce, binlerce enternasyonalist devrimci, demokrat, Rojava devrimini savunmak, ona katkı sunmak için Rojava’ya akmaktadır. Rojava tüm dünya devrimcilerinin, sosyalistlerinin, demokratik güçlerinin evi, yurdu olmuştur.

Rojava devrimi, bir yandan büyük kazanımlarıyla büyürken, diğer yandan rejimin, emperyalist güçlerin ve onların işbirlikçileri, kuklaları başta TC olmak üzere, Suudi Arabistan, Katar gibi gerici-faşist devletlerin, IŞİD, El Nusra vb. gibi çetelerin saldırılarının hedefindedir. Devrim sürüyor, devrimi savunma, onun mevzilerini sağlamlaştırma ve büyütme görevi sürüyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi olarak, yüreği özgürlük, insanca yaşam ve sosyalizm için çarpan herkesi, Rojava’da şehit düşen enternasyonalist savaşçıların, Alper Çakasların, Bedrettin Akdenizlerin, Sibel Bulutların, Ivana Hoffmanların, Kader Ortakkayaların yolunda, Mahir Arpaçay yoldaşın ve diğer tüm enternasyonalist şehitlerimizin yolunda yürüyerek Rojava devrimiyle enternasyonalist dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Rojava devrimini savunma ve Rojava’yı inşa mücadelesine her yoldan ve her biçimde katkı sunalım.

Rojava devrimi bizimdir, dünyanın emekçi halklarınındır, dünya işçi sınıfınındır, ezilenlerinindir.

YAŞASIN ROJAVA DEVRİMİMİZ!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

19 Temmuz 2015

EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ/AVRUPA İNİSİYATİFİ